Önkormányzatoknak

A hazai közigazgatási rendszer legalapvetőbb elemeit képezik az önkormányzatok. Az átalakulóban lévő településszerkezet, valamint a csökkenő lakosságszám sok önkormányzat számára szükségessé teszi új ellátási formák megszervezését, a szolgáltatási struktúra átalakítását A több önkormányzat együttműködésén alapuló szolgáltatások megszervezése újfajta, integrációs szemléletű gondolkodásmódot igényelnek a társulásban szerepet vállaló közigazgatási egységek- és intézmények számára. A többcélú kistérségi társulások létrehozása: a szolgáltatásokat biztosító szervezetek integrációja és a működés átalakítása akkor lesz eredményes és hosszú távon fenntartható, ha valós szükségletekre és a rendelkezésre álló források ismeretére épül.. A folyamatosan változó finanszírozási rendszer kevés segítséget jelent a fenntartható szolgáltatások megteremtéséhez és működtetéséhez.

Az átalakulóban lévő elvárások új irányokat szabnak az önkormányzatok működési módjaiban is. A klasszikus szabályozó szerep mellett az önkormányzat által biztosított szolgáltatások széles köre jelenik meg: környezetvédelem, sport és kultúra, helyi vállalkozások fejlesztése, idegenforgalom, stb. Az új és meglévő szolgáltatások vonzóvá tehetik a települést az őslakosok, a vállalkozók és lakóhelyet keresők számára, amely biztosítja a szükséges szolgáltatások fenntarthatóságát. Az ilyen széles körű feladatellátás megfelelő szervezetfejlesztés és hosszabb távú stratégiai gondolkodás nélkül nem lehetséges.

A helyi szociálpolitikai tervezésben elengedhetetlen a helyi társadalmi folyamatok, problémák, szükségletek, és igények ismerete. A szükséges adatok feltérképezésének lehetséges módjai: a nyilvános adatok (KSH, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Munkaügyi Központok, stb. adatai) elemzése, illetve a helyi sajátosságokat feltáró kutatások készítése.

Alapítványunk egyik kiemelt célja, hogy a döntéshozók és a szakemberek a társadalompolitikai tervezésben olyan adatokat használjanak, amelyek érvényesek a helyi közösségre. A szociális szolgáltatások működtetésénél, az ellátások súlypontjainak meghatározásánál kiemelt szerepet kell kapnia a Szociális Térképnek. A Térkép segítségével a megrendelő pontos ismereteket kap arról, hogy az adott településen hol élnek a hátrányos helyzetű, speciális igényű csoportok, azaz hová milyen szolgáltatásokat érdemes telepíteni. A kutatási beszámolóból kiderül, hogy milyen szükségletei vannak a lakosoknak, mely területeken van szükség célzottabb beavatkozásra, miként érdemes a prioritásokat meghatározni, sőt egyes adatok hosszú távú tervezésre is lehetőséget adnak.

A tervezési folyamatok hatékonyabbá tételén túl egy másik fontos szerepet is betölthet a kutatási anyag: szükségletfelmérésként szolgálhat Európai Uniós pályázatok benyújtásához. A közösségi projekteknél roppant fontos szempont, hogy valós igények, és szükségletek kielégítését szolgálja a benyújtott pályázati program.

Az önkormányzatok számára további lehetőséget biztosít helyi CSR programok megvalósítása. Nézze meg a CSR tervezésről szóló oldalunkat is!