Mediáció

„Egy problémát nem lehet megoldani azzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk.”
Albert Einstein


A mediáció egy alternatív konfliktusrendezési módszer. Célja, hogy a konfliktus minden érintett fél számára előnyös módon oldódjon meg. Ezt a megoldást a konfliktusban álló feleknek kell kidolgozniuk. A mediátor feladata, hogy ebben segítse őket.

Ebből következően egyik fél érdekeit sem képviseli, és se nem döntőbíró, se nem kommunikációs szakember, vagy éppen gazdasági tanácsadó. Célja, olyan körülményeket, illetve feltételeket teremteni, amelyben a korábban megoldhatatlannak tűnő probléma vagy érdekellentét tisztázásra kerül, és ezáltal láthatóvá válnak a megoldási lehetőségek.

Ez a módszer bármilyen területen jól alkalmazható, ha minden érintett fél hajlandó alá vetni magát az eljárásnak. Fontos feltétel továbbá, hogy a felek önként vegyenek részt a folyamatban és – lehetőségeikhez mérten – együttesen viseljék a költségeket.

A mediáció folyamata: 1 vagy 1,5 órás ülések követik egymást, amelyeken minden érintette fél részt vesz. A mediátor feladata, hogy felhívnja a résztvevők figyelmét arra, ha szükséges további érintettek bevonása is, akik nélkül nem oldható meg a probléma. Indokolt esetben (nagyon akadozik a kommunikáció, indulatos esetleg agresszív valamelyik vagy mindkét fél stb.) külön ülésekre is sor kerülhet, ahol külön-külön beszélget a felekkel a mediátor a probléma jobb megismerése érdekében.

Az ülések eredménye egy kölcsönösen elfogadható (minden érintett számára előnyös) megállapodás megkötése, ami történhet szóban vagy írásban is. Vannak egy ülésben megoldható esetek és van, amikor hosszasan elhúzódhat a folyamat. Általában 3-4 ülésre van szükség a megállapodáshoz. A konfliktus rendezéséhez szükséges idő nagy mértékben függ a résztvevő felek aktivitásától.

Alapítványunk első sorban családi és kisebbségi (interkulturális) mediációs eseteket vállal. Egyéb területeken a felkéréseket mérlegeljük. A mediációs eljárásban egyének és szervezetek egyaránt részt vehetnek. Az egyik érintett fél vagy szervezet felkérésére a mediátor vállalja a konfliktusban érintett többi fél bevonását a folyamatba.

A mediáció nem csodaszer, de egy nagyon hatékony módszer a konfliktusok bíróságon kívüli rendezésére!