Stratégiai tervezés

A stratégiai tervezés több lépcsőből áll. Elsőként tisztázni kell a szervezet küldetését, céljait, amelyet a szervezet tagjai által, együttesen kell meghatározni. A stratégia tervezése általában három szinten zajlik. Hosszú távú tervezéskor a szervezet 3-5 éves programját alkotjuk meg, míg a középtávú stratégiai terv 1-3 éves időszakot ölel fel. Az 1 éves cselekvési tervek pedig az előbbi stratégiákból alakíthatóak ki, hogy a deklarált célok lépésről lépésre elérhetővé váljanak.
Ez a tervezési folyamat sok időt és energiát követel a szervezettől, de segít tisztázni a szakmai kérdéseket, átláthatóvá és hatékonnyá teszi a működést, továbbá javítja az ott dolgozók motiváltságát és kooperációs készségét.