Szociális térkép készítése

A szociális térkép elkészítéséhez a társadalomtudományos kutatás módszereit használjuk. A feltett kérdések által pontos kép alkotható a lakók vagyoni helyzetéről, iskolai végzettségükről, munkahelyi helyzetükről és munkanélküliségtől való veszélyeztetettségükről. További vizsgálat tárgyát képezhetik a különböző szociális ellátások ismerete, illetve a település(ek) speciális problémáinak vizsgálata.
A kész kutatási anyagból zárótanulmány készül, amelyet stratégiai tervezésen túl társadalompolitikai döntetések tervezéséhez lehet felhasználni. Az Európai Uniós pályázatok elkészítéséhez is felhasználható dokumentum segítséget jelent helyi projektek tervezéséhez és megvalósításához.