Szolgáltatástervezési koncepció

A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepció elkészítését írja elő a Szociális törvény.
A szociális térképhez hasonlóan a szolgáltatástervezési koncepcióban is bemutatásra kerülnek a lakosság demográfiai és vagyoni jellemzői. Elkészítéskor külön figyelmet kell fordítani az ellátás egyenlő elérésének megteremtésére és annak megszervezésére. A koncepció létrehozását érdemes összekötni a szociális térkép elkészítésével.
A koncepció a jogszabályok értelmében tartalmazza:

  • •    a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
  • •    az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
  • •    a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
  • •    az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.